Rorsas Offroad

Same same but different

Här försöker jag samla bilder och film relaterade till mitt intresse att köra vid sidan om vägen.

Vill du komma i kontakt med mig, prova mail... [email protected]